×

Samen met Treedom zijn we een ecologisch duurzaamheidsproject gestart dat bestaat uit het planten van bomen om lokale gemeenschappen te ondersteunen en de CO2-uitstoot te verminderen. Treedom is de eerste site waarmee je op afstand een boom kunt planten en het verhaal van het project online kunt volgen.De bomen worden geplant in agroforestry-projecten die een positieve interactie tussen verschillende soorten en een duurzaam gebruik van grondstoffen en land bevorderen. De betrokken plattelandsgemeenschappen krijgen training en financiële steun. Zij zijn degenen die voor de bomen zorgen en van hun vruchten genieten.,Alle bomen zijn goed voor het milieu: ze nemen CO2 op, stoten zuurstof uit, bevorderen de biodiversiteit, gaan bodemerosie tegen en nog veel meer. 

De filosofie is om duurzame ecosystemen te creëren en boeren in staat te stellen de initiële kosten van het aanplanten van bomen te dekken, waardoor voedselzekerheid en inkomenskansen worden gegarandeerd.Ontdek ons Treedom-project en volg de groei van onze bomen op de officiële website, door op het Treedom 2023-logo te klikken of door hier te klikken

Olico.it heeft samen met Treedom de eerste 20 bomen geplant in Afrika.

Onze bomen worden gefotografeerd, gegeolokaliseerd en hebben hun eigen online pagina, waar u de geschiedenis van het project waar u deel van uitmaakt kunt volgen. We planten bomen volgens een methodologie, die drie fundamentele principes volgt, zoals ze worden aanbevolen door het Global Landscapes Forum.Dit type bosbeheer zorgt ervoor dat bomen langer leven en hun vermogen om koolstof uit de atmosfeer op te nemen en op te slaan te optimaliseren. Het bevordert ook de ontwikkeling van micro-organismen, zorgt voor betere waterretentie, vermindert bodemerosie en laat de natuur zichzelf op termijn regenereren.Een kleine stap die het begin markeert van een contnue inzet van Olico.it op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming.

Maak een nieuw account aan

Heeft u al een account?
Inloggen Of wachtwoord op nieuw instellen