ALGEMENE VOORWAARDEN

De hier vermelde verkoopvoorwaarden en servicevoorwaarden regelen de verkoop van producten die via deze website worden gemaakt, t.w. op de URL www.olico.it, eigendom van MoretoTrade Srl, gevestigd in Via Caprera 108-110 56021 Cascina (PI) ITALIE, die zorgt voor de inhoud en de commerciële, organisatorische, logistieke en het boekhoudkundig-administratieve beheer van de verkoopbezigheden. Uw aankopen zijn onderhevig aan en worden beschermd door de richtlijnen van het wetsbesluit nr. 206/2005 (Consumentenwetboek) betreffende de bescherming van de consument bij oafstand gesloten overeenkomsten.

Aan deze regels worden de hier genoemde verkoop- en servicevoorwaarden toegevoegd. MoretoTrade Srl behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Eventuele nieuwe voorwaarden worden van kracht vanaf de datum van publicatie. Wij nodigen u daarom uit om deze voorwaarden bij elke aankoop op www.olico.it met aandacht te bestuderen.


1 - Aanvaarding van bestellingen:

Om bestellingen te plaatsen, moet de persoon meerderjarig zijn.
De ontvangen bestellingen zijn voor MoretoTrade Srl vanaf het moment bindend dat u de bevestiging ontvangt, hetzij per e-mail of per fax, d.w.z. dat hel het bestelproces correct is afgerond: de betaling is geautoriseerd en de producten zijn beschikbaar. Print de ontvangen orderbevestiging uit en bewaar deze op een veilige plek. Mocht u u de bevestigingsmail of -fax niet ontvangen, neem dan onmiddelijk contact met ons op. 
Ingeval het ook slechts tijdelijk onmogelijk is om de ontvangen order geheel of gedeeltelijk te verwerken, zal MoretoTrade Srl onmiddellijk contact met de klant opnemen om afspraken te maken, gezien de klant het recht heeft op gehele of gedeeltelijke annulering van de geplaatste order alsmede de teruggave van het eventueel reeds voldane bedrag. Indien de gegevens van de klant onvolledig of onjuist zijn, waardoor een correcte levering van de producten en/of een regulier boekhoudkundig beheer van de verkoop gevaar loopt, zal MoretoTrade Srl contact opnemen met de klant alvorens de bestelling te verwerken en onder voorbehoud van het recht om de betreffende bestelling ongedaan te maken.

2 - Minimum bestelling:

MoretoTrade Srl. hanteert geen minimumbedrag aan bestellingen.


3 - Recht van herroeping:

U heeft het recht om het contract zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen te beëindigen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, die niet de vervoerder is en door u is aangewezen, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen of het laatste onderdeel fysiek in bezit heeft gekregen, ingeval er noodzakelijkerwijs een afzonderlijke verzending van de aangeschafte goederen van één enkele bestelling heeft plaatsgevonden.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van deze beslissing om de overeenkomst te herroepen, 
en dan wel door middel van een expliciete verklaring (bijv. per post, fax of per e-mail). U kunt daarvoor het bijgevoegde standaard herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht, of u kunt ook het standaard herroepingsformulier of een andere expliciete verklaring vanaf onze website https://olico.it/it/segui-ordine elektronisch invullen en vervolgens opsturen. 

Mocht u voor deze optie kiezen, sturen wij u per ommegaande een ontvangstbevestiging op een duurzame gegevensdrager (bijv. per e-mail).
Om van deze herroepingstermijn gebruik te maken, volstaat het dat u de kennisgeving van de gebruikmaking van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn naar ons verstuurt.

De herroeping moet worden geadresseerd aan:
E-mail: info@olico.it
Post: MoretoTrade Srl
Via Caprera 108-110
56021 Cascina (PI)
ITALIE

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen de reeds aan ons voldane betalingen, inclusief de kosten voor levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw mogelijke keuze voor een ander type levering dan meest economische door ons aangeboden standaardlevering), zonder vertraging en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om zich terug te trekken uit dit contract, aan u worden teruggestort.

Zulke terugbetaling zal worden verzorgd middels hetzelfde betaalmiddel als dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen; in ieder geval zullen geen kosten voor u ontstaan als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Zulke terugbetaling kan worden opgeschort tot aan de ontvangst van de betreffende goederen of totdat de consument bewijst dat de goederen zijn teruggezonden, afhankelijk van welke optie eerst wordt aangetoond.

U wordt verzocht om de goederen naar het volgende adres terug te sturen
MoretoTrade Srl
Via Caprera 108-110
56021 Cascina (PI)
ITALIE

zonder onnodige vertraging, en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw terugtrekking uit deze overeenkomst. Deze termijn wordt gerespecteerd als u de goederen terugstuurt voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen.

Directe kosten voor het retourneren van deze goederen zijn voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op maximaal 6,90 euro.

WAARDEVERLIES
U bent slechts verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik ervan dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen. 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het herroepingsrecht:

* de cliënt die dit recht wil uitvoeren, moet een privépersoon zijn;
* dit recht geldt voor alle via de website www.olico.it verkochte producten;
* het product hoort intact zijn, compleet met alle onderdelen, inclusief de verpakking;
* de directe kosten voor het terugsturen van deze producten zijn voor rekening van de klant.

Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting
In overeenkomst met de verordening van de Europese Unie nr. 524/2013 moet de consument worden geïnformeerd over zijn recht om in beroep te gaan bij het Europees Platform voor Onlinegeschillenbeslechting als alternatief voor de rechtsgang via normale rechterlijke instanties. Consumenten met woonplaats in Europa worden ervan op de hoogte gebracht dat de Europese Commissie een onlineplatform heeft opgericht dat een alternatief instrument voor geschillenbeslechting biedt. Dit instrument kan door de Europese consument worden gebruikt om elk geschil met betrekking tot overeenkomsten voor de verkoop van goederen en diensten die online zijn bedongen en/of daaruit voortvloeien, buitengerechtelijk te beslechten. Als u een consument bent die in Europa is gevestigd, kunt u dus dit platform gebruiken om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit de online overeenkomst die op deze website is gesloten. Het Europese Platform ODR is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr

4 - Garanties:

De kenmerken van de producten worden weergegeven in de online catalogus met de respectievelijke productbladen, en deze kunnen op elk moment tijdens de keuze en aankoopbeslissing worden geraadpleegd.

MoretoTrade Srl garandeert dat de te koop aangeboden producten vrij zijn van gebreken en dat de verpakking intact, onbeschadigd en authentiek is. Indien u schade, een defect of modificatie constateert, verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst ervan op de hoogte te stellen d.m.v een aangetekende brief met retourbon. In ieder geval kan de klant met betrekking tot producten die door een onjuiste verpakking zijn beschadigd het herroepingsrecht in de aangegeven vorm en onder de aangegeven voorwaarden uitoefenen en kan hij om assistentie vragen zoals vervanging van het product. MoretoTrade Srl biedt garantie als distributeur, geheel in overeenstemming met de wettelijke richtlijnen en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de verworven producten ofwel hun onverenigbaarheid met allergieën, pathologieën of andere psychofysische aandoeningen van de klant. MoretoTrade Srl garandeert tevens dat de te koop aangeboden producten voldoen aan Italiaanse normen en die van de Europeese Unie (EU) die hierop van toepassing zijn. Voor eventuele hulp kunt u ons contacteren via e-mail: info@olico.it .

5 - Prijzen en facturering:

De naast elk te koop aangeboden en gepubliceerd product genoemde prijzen zijn te verstaan inclusief BTW alsmede eventuele andere geldende belastingen en heffingen. Het in rekening gebrachte totaalbedrag is de som van de prijzen van de afzonderlijke aangekochte producten (van kracht en gepubliceerd op de website op het moment van de bestelling), afgezien van eventuele bijdragen in de verzendkosten. MoretoTrade Srl behoudt zich het recht voor om de productprijzen en de verzendkosten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en garandeert dat de prijzen en kosten ten alle tijde de geldende zijn, op het moment van de bestelling.

6 - Toepasselijk recht:

Contracten en verkoopcontracten met MoretoTrade Srl vallen onder de Italiaanse wetgeving en worden geacht in Italië te zijn gesloten.

7 - Betaling:

Voor de aankoop van producten en diensten van MoretoTrade Srl kan worden gekozen tussen de volgende betaalmethoden:

* Creditcard
* PayPal
* Satispay
* Scalapay
* Bankoverschrijving vooraf
* Onder rembours (alleen voor verzending in Italië)

Creditcard:

Wij accepteren de creditcards: VISA, Master Card, American Express en Postepay in Italië (de prepaid oplaadbare kaart van Poste Italiane).
Deze vormen van betaling zijn modern, eenvoudig en snel.

De informatie die ermee wordt verzonden, is gecodeerd middels SSL-systeem, waardoor niemand toegang tot deze informatie kan krijgen, zelfs wij niet.

Creditcard/PayPal:

PayPal is een bedrijf behorend tot de groep Ebay en biedt een systeem van online micro-betalingen per creditcard aan, als tussenpersoon tussen de gebruiker en de persoon die de betaling ontvangt.

Met meer dan 100 miljoen rekeningen wereldwijd biedt PayPal zijn klanten de zekerheid dat hun kaartgegevens niet in het bezit komen van de tegenpartij: de gegevens worden slechts één keer ingevoerd en vanaf dat moment hoeft u alleen nog maar toegang te hebben tot uw account om betalingen uit te voeren.

Met PayPal kunt u uw aankopen betalen door uw account te koppelen aan een creditcard (ofwel een prepaid oplaadbare kaart) zoals Visa, Visa Electron en MasterCard of gebruik maken van uw saldo.

De Registratie is gratis en snel gedaan; u heeft slechts een e-mailadres nodig, dat tevens zal worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van elke uitgevoerde transactie.

Betaal uw online aankopen gratis met PayPal zonder uw financiële informatie te delen; de verkoper ontvangt uw betaling veilig en in real time op zijn PayPal-rekening.

Veilig: met PayPal zijn uw persoonlijke gegevens veilig omdat deze nooit met de verkoper worden gedeeld; uw privacy is onze prioriteit.

Snel: de ontvanger ontvangt uw betaling zonder omwegen; het product kan direct beschikbaar worden gesteld of direct worden verzonden.

Beschermd: PayPal beschermt uw aankopen... koop met vertrouwen.
Deze betalingsmethode is onmisbaar voor de aankoop van goederen of diensten door gebruikers die buiten Italië zijn gevestigd.

Payment with Satispay:

Satispay is een van de meest innovatieve betaalmethoden online. In plaats van het eindeloos onthouden van gebruikersnaam en paswoord combinaties, of het invoeren van credit card gegevens en andere gevoelige persoonsgegevens, hoef je alleen je telefoonnummer in te vullen. Als dat gelukt is, ontvangt u een bericht met betrekking op uw betaling op uw smartphone, waarna u de betaling kunt bevestigen met een enkele druk op de knop. Veiligheid gegarandeerd!

Payment with Scalapay:

Lees de voorwaarden op: www.scalapay.com

Bankoverschrijving:

De overschrijving via de bank is gebruikelijk voor de betaling van de aangeboden producten en diensten. Zodra het overschrijvingsverzoek is ingediend, moet deze procedure worden gevolgd:

1. De overschrijving moet binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling worden uitgevoerd;
2. De Omschrijving van de bankoverschrijving moet de naam en achternaam van de opdrachtgever bevatten;
3. De bankoverschrijving moet worden uitgevoerd ten gunste van MoreToTrade Srl.

Iban: IT47 M030 6970 9511 0000 0003 450
Swift-code: BCITITMM
Bank: INTESA SAN PAOLO  S.P.A. (filiale in Cascina, provincie Pisa)

Stuur een kopie van deze overschrijving op naar info@olico.it


Onder rembours (slechts voor zendingen in Italië):

In geval van aankoop onder rembours berekenen wij een additionele bijdrage van 4,90 Euro bovenop het totale bedrag van de bestelling.
Dit bedrag wordt bij de keuze van de betalingsmethode duidelijk vermeld. De betaling geschiedt in contanten aan de koerier (Betaal met gepast geld, aangezien de koerier niet over contanten beschikt om u wisselgeld te geven).

8 - Leveringsvoorwaarden:

MoreToTrade Srl beheert het portaal van Olico.it en verzorgt de verzendingen aan huis middels traceerbare expreskoeriers. 
De bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst verwerkt, en de verzending is gegarandeerd over de gehele waarde van de bestelling.

Wij wijzen erop dat bij de keuze voor bankoverschrijving de producten pas worden verzonden, nadat wij de "betaling" op de bank ontvangen hebben.


EXPRESS-LEVERINGEN IN ITALIË 24-48 uur:

Euro 5,90 voor in heel Italië (inclusief de eilanden)
Gratis vanaf bestellingen boven de 69,00 Euro.

Vervoerder: BRT CORRIERE ESPRESSO

EXPRESS-LEVERINGEN UPS SAVER IN EUROPA 48-96h:

Zone 1: Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Slovenië, Ierland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden en Griekenland.

Euro 9,90 voor bestellingen tot 99,00 Euro
Gratis voor bestellingen vanaf 99,00 Euro

Zone 2: Kroatië, Tsjechië, Polen, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Polen, Tsjechië

Euro 14,90 voor bestellingen tot 129,00 Euro
Gratis voor bestellingen vanaf 129,00 Euro

Vervoerder: UPS

Na de eerste/tweede mislukte leveringspoging wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde beschikbare afhaalpunt (ACCESS POINT) afgeleverd.

EXPRESS-LEVERINGEN DHL PREMIUM IN EUROPA 48-72h:

Zone 1: Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Denemarken, Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, Slovenië, Ierland, Portugal, Spanje, Finland, Zweden en Griekenland.

Euro 14,90 voor bestellingen tot 129,00 Euro
Gratis voor bestellingen vanaf 129,00 Euro

Zone 2: Kroatië, Tsjechië, Polen, Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Roemenië, Polen, Tsjechië

Euro 19,90 voor bestellingen tot 149,00 Euro
Gratis voor bestellingen vanaf 149,00 Euro

Zone 3: Andorra, Noorwegen, Zwitserland, Guernsey, Jersey, Liechtenstein*.

Euro 29,90 voor bestellingen tot 99,00 Euro
Euro 19,90 voor bestellingen vanaf 99,00 Euro
Euro 14,90 voor bestellingen vanaf 149,00 Euro

* De BTW wordt automatisch van de gekochte producten en diensten afgetrokken. De verzendkosten omvatten geen eventuele douanekosten, deze worden aan de klant in rekening gebracht op het moment van levering. 

Vervoerder: DHL

Na de eerste/tweede mislukte leveringspoging wordt het pakket bij het dichtstbijzijnde beschikbare afhaalpunt (ACCESS POINT) afgeleverd.

EXPRES-LEVERINGEN BUITEN DE EEG 48-72h:


Zone 4: 
Canada*

Vanaf Euro 15,90 

Zone 5: Verenigde Staten van America*

Vanaf Euro 19,90 

Zone 6: Australië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Singapre, Hong Kong*

Vanaf Euro 27,90

De exacte verzendkosten worden door het systeem in real-time berekend, en dan wel op basis van het totale gewicht van de gekochte producten.

Vervoerder: MBE INTERNATIONAL (Partner van FEDEX UPS DHL)

*  De BTW wordt automatisch van de gekochte producten en diensten afgetrokken. De verzendkosten omvatten geen eventuele douanekosten, deze worden aan de klant in rekening gebracht op het moment van levering.

9 - Bescherming van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens zijn bij de registratie en bij de aankopen via www.olico.it gegarandeerd veilig.
Persoonsgegevens worden in een beschermde vorm doorgegeven en verwerkt met inachtneming van de geldende richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van uw bestellingen of, mits u ons daartoe toestemming heeft gegeven, om u te informeren over nieuws, promoties en initiatieven die voor u van belang kunnen zijn. Wij garanderen dat MoretoTrade Srl uw gegevens niet aan andere bedrijven of instellingen beschikbaar zal stellen, die deze kunnen gebruiken voor ongewenste commerciële of promotionele acties. De enige externe partijen aan die wij uw gegevens rechtstreeks beschikbaar moeten stellen, zijn de door ons ingeschakelde beheersdiensten van uw commerciële transacties zoals banken, postkantoren en koeriers. Onze Helpdesk staat onvermoeid tot uw dienst om u wegwijs te maken of om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. In dit verband vragen wij u om de gedetailleerde informatie, verstrekt krachtens artikel 13 van het wetsdecreet nr. 196/2003, door te lezen in het desbetreffende gedeelte van deze site en ons toestemming te geven voor verwerking van deze informatie.

10 - Klantenservice:

Voor MoretoTrade Srl is van het grootste belang om haar klanten te allen tijde tevreden te stellen over hun aankopen. Om deze reden wil MoretoTrade Srl u voorzien van uitgebreidere contactgegevens, zodat u uw vragen kunt stellen voor, tijdens of na uw bestelling.
U kunt ons altijd per email bereiken via info@olico.it U ontvangt binnen 1 werkdag antwoord op uw e-mail.

Aankoopprocedure

Onze aankoopprocedure is onderverdeeld in verschillende fasen:

De eerste stap is het zoeken via menu of zoeksysteem naar het product of de producten van uw interesse;

Als u het product of de producten van interesse heeft gevonden, klikt u op het pictogram van het winkelwagentje om het toe te voegen aan uw winkelwagentje;

Controleer de inhoud van het winkelwagentje en ga verder met de aankoop door op de knop "Checkout" te klikken;

Daarna wordt de gebruiker gevraagd om in te loggen en zijn wachtwoord in te voeren ofwel om zich te registreren als de gebruiker de eerste aankoop doet op de site;

Zodra deze stap is bevestigd, wordt u verzocht om een verzendingsadres of het invoeren of een alternatief adres, vervolgens kiest u de betaalwijze en ten slotte bevestigt u heel het traject. Als u ervoor gekozen heeft om met een creditcard te betalen, wordt een beveiligde verbinding gemaakt direct op de Paypal-server. Bij keuze voor bankoverschrijving vooraf, zal een scherm openen met de benodigde informatie om uw betaling per bankoverschrijving vooraf uit te voeren.

11. Fouten en beperkingen van aansprakelijkheid:

De informatie met betrekking tot de producten die via de site worden aangeboden, wordt voortdurend bijgewerkt. Desondanks kunnen wij geen volledige afwezigheid van fouten garanderen. MoreToTrade Srl kan hiervoor niet aansprakelijlk worden gesteld, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of fraude.

MoreToTrade Srl behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs nadat een bestelling is geplaatst, onverminderd de rechten van de Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden en de Consumentencode.

Behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid is elk recht van de klant op schadevergoeding of compensatie uitgesloten, met inbegrip die van contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of goederen, op grond van het uitblijven van acceptatie of uitvoering van een bestelling, incluis een gedeeltelijke bestelling.

12. - BTW-vrijstelling:

Ingeval u een bedrijf heeft met een BTW-nummer in een Europees land buiten het Italiaanse grondgebied, is het mogelijk om uw aankopen zonder BTW te betalen.

Procedure voor het verkrijgen van deze BTW-vrijstelling:

1. U plaatst uw bestelling en selecteert als betalingskenmerk "BANK TRANSFER".
2. U stuurt een e-mail naar info@olico.it met als onderwerp "TAX-EXEMPT" met vermelding van
   - uw bedrijfsgegevens
   - uw btw-nummer
   - ons ordernummer
3. Onze boekhoudafdeling zal de juistheid van de gegevens controleren.
4. U ontvangt een pro forma factuur met de prijzen ex. BTW om de betaling uit te voeren.
5. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een definitief factuur zonder BTW van ons.
6. De bestelling wordt verzonden. 

Belangrijk om te weten:
Dit is de enige procedure die wij aanbieden voor facturering zonder BTW. Verzoeken om een BTW-vrijstelling na' de aankoop of met andere betalingswijze dan die met "BANK TRANSFER" kunnen wij niet honoreren.
Onze klantenservice staat u hierover graag te woord.